ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení specialistů

V rámci činnosti odboru se pracovníci oddělení specialistů zaměřují vždy na konkrétní, specificky vymezené druhy předmětů památkové povahy.

Seznam pověřených pracovníků naleznete v menu Služby – Poradenství při obnově památek – Památkáři dle specializace.

Činnost specialistů je rozdělena do těchto tematických oblastí:

  • historický urbanismus

Odborník na historický urbanismus posuzuje územně plánovací dokumentaci a podílí se na přípravě metodických podkladů.

  • lidová architektura

Specialista se zaměřením na lidovou architekturu zajišťuje činnost oddělení u  vesnických staveb, tedy obytných domů a jejich hospodářského zázemí, jakož i drobné architektury jako kaplí, zvonic, božích muk a podobně.

  • památky zahradní architektury,  historická krajina a parky

Specialista poskytuje odbornou a metodickou pomoc při obnově historických parků a zahrad. Vyjadřuje se ke kácení dřevin i projektům obnovy zeleně v památkově chráněných územích.

  • restaurování

Odborníci NPÚ na restaurování vypracovávají vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče, jež jim slouží jako podklad k vydání závazného stanoviska k restaurování, přidělení dotací na restaurování a podobně. Spolupracují při tvorbě restaurátorských koncepcí a v průběhu restaurování zajišťují komplexní odbornou pomoc, rovněž poskytují konzultace v terénu či v ateliéru pověřeného restaurátora u konkrétní památky. Pracují též na vědeckovýzkumných projektech a publikují práce umožňující bližší poznání památkového fondu a jeho hodnot.

  • technické památky

Specialista zabývající se technickými památkami se podílí na identifikaci, novém využití a obnově historických technických a výrobních staveb, technických zařízení, strojů a dopravních prostředků.