ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Oddělení garantů území

Pracovníci oddělení garantů území zajišťují činnost odboru v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (ORP), na jejichž území se nacházejí konkrétní objekty památkového zájmu.

V závislosti na výši úvazku, rozloze území, počtu kulturních památek a území s plošnou památkovou ochranou mají garanti přiděleno území jedné až tří ORP. Seznam garantů a příslušných ORP naleznete v menu Služby – Poradenství při obnově památek – Garanti příslušných území.