ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům památek a samosprávám v oblasti péče o kulturní památky, památkově plošně chráněná území a ochranná pásma.

Odbor péče o památkový fond vypracovává písemná vyjádření pro obce s rozšířenou působností a pro Krajský úřad Plzeňského kraje a provádí dohled při realizaci obnovy kulturních památek a objektů v územích s plošnou památkovou ochranou. Vyjadřuje se k akcím obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a v Programu záchrany architektonického dědictví a administruje některé dotační programy Ministerstva kultury na území Plzeňského kraje – více informací zde. Odbor spolupracuje s oddělením evidence, dokumentace a informačních systémů při návrzích na prohlášení věcí za kulturní památky. Podílí se na monitoringu stavu kulturních památek v Plzeňském kraji, na vědeckovýzkumné činnosti NPÚ a na prezentaci státní památkové péče v Plzeňském kraji.

 

Odbor je členěn na dvě oddělení: