ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení ekonomiky a provozu

Oddělení má ve své náplni všechny činnosti týkající se mzdové a personální problematiky a ekonomiky pracoviště. Současně zajišťuje provoz budovy a správu informačních technologií.

Oddělení ekonomiky a provozu sleduje plnění provozního rozpočtu a rozpočtů účelových, tzn. plnění v zakázkách DKRVO (Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace), NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity), ZAV (záchranné archeologické výzkumy) atd. Zajišťuje nákupy služeb a zboží,  inventarizaci majetku a mzdovou a personální oblast. Součástí činnosti je také provoz budovy i vozového parku a správa informačních technologií pracoviště. Oddělení spolupracuje s externí firmou zajišťující agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  Všechny činnosti probíhají ve spolupráci s generálním ředitelstvím a detašovaným pracovištěm v Ostravě (ekonomické pracoviště NPÚ pro ÚOP).