ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení ekonomiky a provozu

Oddělení má ve své náplni všechny činnosti týkající se mzdové a personální problematiky a ekonomiky pracoviště. Současně zajišťuje provoz budovy a správu informačních technologií.

Oddělení ekonomiky a provozu sleduje plnění provozního rozpočtu a rozpočtů účelových, tzn. plnění v zakázkách DKRVO (Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace), NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity), ZAV (záchranné archeologické výzkumy) atd. Zajišťuje nákupy služeb a zboží,  inventarizaci majetku a mzdovou a personální oblast. Součástí činnosti je také provoz budovy i vozového parku a správa informačních technologií pracoviště. Oddělení spolupracuje s externí firmou zajišťující agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  Všechny činnosti probíhají ve spolupráci s generálním ředitelstvím a detašovaným pracovištěm v Ostravě (ekonomické pracoviště NPÚ pro ÚOP).