ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Oddělení spravuje odborné dokumentační sbírky a knihovní fond a provádí naplňování příslušného evidenčního systému. Podílí se na zpracování oborové bibliografie. Zajišťuje badatelský servis.

Dokumentační sbírky pracoviště jsou podle svého charakteru shromažďovány a zpřístupňovány v těchto badatelnách:

  • archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv

Jedná se o specializovaný archiv pro vybrané druhy dokumentace. Informace k poskytování služeb naleznete v menu Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv.

  • fotoarchiv

Fotoarchiv je specializovaná analogová a digitální fototéka památkového fondu. Zajišťuje také digitalizaci fotodokumentace. Informace k poskytování služeb naleznete v menu Fotoarchiv.

  • knihovna

Knihovna zajišťuje provoz základní knihovny se specializovaným fondem pro oblast památkové péče. Veřejnost může knihovnu využívat v prezenčním badatelském režimu. Informace k poskytování služeb naleznete v menu Knihovna.

  • spisovna

Ve spisovém archivu je ukládána především odborná korespondence související s výkonem památkové péče. Informace k poskytování služeb naleznete v menu Spisovna.