ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů se zabývá poznáváním památkového fondu a shromažďováním informací o jednotlivých nemovitých i movitých památkách a památkově chráněných územích.

Odbor zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje informace o něm, podílí se na vzniku dokumentačních sbírek a zpřístupňuje tyto sbírky badatelům. Vede specializované dokumentační fondy – knihovny, archivy a spisovny. Zajišťuje činnost Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památky. Podílí se také na vědecko-výzkumné činnosti NPÚ, na prezentaci činnosti NPÚ a památkového fondu, na pořádání přednášek, seminářů, výstav a obdobných akcí.

 

Odbor je členěn na dvě oddělení: