ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů se zabývá poznáváním památkového fondu a shromažďováním informací o jednotlivých nemovitých i movitých památkách a památkově chráněných územích.

Odbor zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje informace o něm, podílí se na vzniku dokumentačních sbírek a zpřístupňuje tyto sbírky badatelům. Vede specializované dokumentační fondy – knihovny, archivy a spisovny. Zajišťuje činnost Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památky. Podílí se také na vědecko-výzkumné činnosti NPÚ, na prezentaci činnosti NPÚ a památkového fondu, na pořádání přednášek, seminářů, výstav a obdobných akcí.

 

Odbor je členěn na dvě oddělení: