ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů se zabývá poznáváním památkového fondu a shromažďováním informací o jednotlivých nemovitých i movitých památkách a památkově chráněných územích.

Odbor zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje informace o něm, podílí se na vzniku dokumentačních sbírek a zpřístupňuje tyto sbírky badatelům. Vede specializované dokumentační fondy – knihovny, archivy a spisovny. Zajišťuje činnost Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památky. Podílí se také na vědecko-výzkumné činnosti NPÚ, na prezentaci činnosti NPÚ a památkového fondu, na pořádání přednášek, seminářů, výstav a obdobných akcí.

 

Odbor je členěn na dvě oddělení: