ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Oddělení archeologie

Oddělení archeologie zajišťuje archeologické výzkumy, péči o movité archeologické nálezy ve vlastních sbírkách a odborné konzultace a vyjádření v oblasti péče o nemovité archeologické dědictví.

Oddělení poskytuje odborné konzultace a vyjádření k činnostem na kulturních památkách a památkově chráněných územích ve vztahu k archeologii a spolupracuje na evidenci a dokumentaci archeologických nemovitých kulturních památek. V součinnosti s územní památkovou správou zajišťuje provádění archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ, výjimečně i na kulturních památkách mimo ni (více informací k archeologickým výzkumům naleznete zde). Pečuje o movité archeologické nálezy z vlastních výzkumů v rozsahu jejich evidence, konzervace a odborné analýzy ve spolupráci se specialisty dalších pracovišť NPÚ i externisty. Aktivně je zapojeno ve vědecko-výzkumné činnosti NPÚ a popularizaci oboru publikační činností, pořádáním tematických vycházek, přednášek či dnů otevřených sond např. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá vždy na třetí sobotu měsíce října.