ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení archeologie

Oddělení archeologie zajišťuje archeologické výzkumy, péči o movité archeologické nálezy ve vlastních sbírkách a odborné konzultace a vyjádření v oblasti péče o nemovité archeologické dědictví.

Oddělení poskytuje odborné konzultace a vyjádření k činnostem na kulturních památkách a památkově chráněných územích ve vztahu k archeologii a spolupracuje na evidenci a dokumentaci archeologických nemovitých kulturních památek. V součinnosti s územní památkovou správou zajišťuje provádění archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ, výjimečně i na kulturních památkách mimo ni (více informací k archeologickým výzkumům naleznete zde). Pečuje o movité archeologické nálezy z vlastních výzkumů v rozsahu jejich evidence, konzervace a odborné analýzy ve spolupráci se specialisty dalších pracovišť NPÚ i externisty. Aktivně je zapojeno ve vědecko-výzkumné činnosti NPÚ a popularizaci oboru publikační činností, pořádáním tematických vycházek, přednášek či dnů otevřených sond např. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá vždy na třetí sobotu měsíce října.