ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Oddělení archeologie

Oddělení archeologie zajišťuje archeologické výzkumy, péči o movité archeologické nálezy ve vlastních sbírkách a odborné konzultace a vyjádření v oblasti péče o nemovité archeologické dědictví.

Oddělení poskytuje odborné konzultace a vyjádření k činnostem na kulturních památkách a památkově chráněných územích ve vztahu k archeologii a spolupracuje na evidenci a dokumentaci archeologických nemovitých kulturních památek. V součinnosti s územní památkovou správou zajišťuje provádění archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ, výjimečně i na kulturních památkách mimo ni (více informací k archeologickým výzkumům naleznete zde). Pečuje o movité archeologické nálezy z vlastních výzkumů v rozsahu jejich evidence, konzervace a odborné analýzy ve spolupráci se specialisty dalších pracovišť NPÚ i externisty. Aktivně je zapojeno ve vědecko-výzkumné činnosti NPÚ a popularizaci oboru publikační činností, pořádáním tematických vycházek, přednášek či dnů otevřených sond např. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který připadá vždy na třetí sobotu měsíce října.