ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Kancelář ředitele

je převážně administrativním a organizačním útvarem zajišťujícím chod podatelny, spisovny a vnitřního oběhu dokumentů, dále pak agendu prezentace, propagace a redakční činnosti pracoviště.

Kancelář ředitele tvoří dva pracovníci zajišťující administrativní a organizační činnosti a spisovou agendu včetně chodu podatelny, spisové služby a vnitřního oběhu dokumentů, asistenční činnosti pro potřeby vedení pracoviště a dále jeden pracovník pro vztahy s veřejností, zabývající se především ediční, prezentační a propagační činností (sborník Památky západních Čech a populárně naučné publikace této ediční řady, realizace výstav, správa obsahu webu a intranetu pracoviště).