ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Kancelář ředitele

je převážně administrativním a organizačním útvarem zajišťujícím chod podatelny, spisovny a vnitřního oběhu dokumentů, dále pak agendu prezentace, propagace a redakční činnosti pracoviště.

Kancelář ředitele tvoří dva pracovníci zajišťující administrativní a organizační činnosti a spisovou agendu včetně chodu podatelny, spisové služby a vnitřního oběhu dokumentů, asistenční činnosti pro potřeby vedení pracoviště a dále jeden pracovník pro vztahy s veřejností, zabývající se především ediční, prezentační a propagační činností (sborník Památky západních Čech a populárně naučné publikace této ediční řady, realizace výstav, správa obsahu webu a intranetu pracoviště).