Vydané svazky

Památky západních Čech VI/VII - 2016/2017

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2017. 96 s. ISBN 978-80-85035-50-6. ISSN 1805-8906.)

Neprodejné.

Obsah:

 • Petr Kolář: Zámek Kaceřov v pramenech historické ikonografie.
 • Vratislav Ryšavý: Kilián Ignác Dientzenhofer jako autor vnitřního zařízení kostela v Nicově.
 • Zlata Gersdorfová: Historie zámku ve Velkých Dvorcích.
 • Pavel Vlček: Vesnička tesařů Ostrovec (Johannesdörfl).
 • Jakub Krček - Kateřina Knotová: Usedlost čp. 7 ve Vysočanech u Ovesných Kladrub.
 • Pavel Vlček: Co prozradily kralovické matriky.
 • Vladimír Červenka - David Tuma: Sepulkrální památky v areálu kostela v Malém Boru na Horažďovicku.
 • Dana Linhartová: Bývalý hotel Waldek v Plzni.
 • Recenze.

Volně ke stažení zde.

 

Památky západních Čech V - 2015

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2015. 134 s. ISBN 978-80-85035-46-9. ISSN 1805-8906.)

Neprodejné.

Obsah:

 • Jan Kaigl: Z výzkumu staveb a architektury středověkých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství.
 • Roman Lavička: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
 • Vladimír Červenka: Poznámky k heraldickým památkám v kostele v Nezamyslicích.
 • Jiří Chlevišťan - Petr Krištuf: Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč, jeho prostorová struktura a vývoj.
 • Vít Jesenský: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek.
 • Karel Kuča: Koncepce památkové ochrany centrální části Plzně.
 • Patrik Danda: Poznámky architekta k obnově kaple sv. Anny v Ostrově.
 • Lubomír Zeman: Kaple sv. Anny v Ostrově a její památková obnova.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Stříbře. K historii, předchozím opravám a poslední celkové obnově památky.
 • Dagmar Michoinová: Poruchy historických fasád při používání vnitřně hydrofobizovaných omítek - příklady z praxe.
 • Drobné a osobní zprávy.
 • Recenze.

Volně ke stažení zde.

Památky západních Čech IV - 2014

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2014. 110 s. ISBN 978-80-85035-43-8. ISSN 1805-8906.)

Neprodejné.

Obsah

 • Karel Nováček - Radek Široký - Lenka Starková: Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé.
 • Vladěna Haragová: Ikonografická rekonstrukce nástěnných maleb z kostela sv. Wolfganga v Doupově.
 • Jan Kaigl: Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Souhrnný kulturněhistorický nástin k úvahám o budoucnosti památky.
 • Petr Sokol: Archeologie na hradě Přimda.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na náměstí Republiky v Plzni. Ke vzniku a opravám památky ve světle archivních pramenů.
 • Renáta Hronová: Jen stručně k poslednímu restaurování epitafu Floriána Gryspeka v Kralovicích.
 • Karel Foud - Jaroslava Kováčová: K vesnickému domu na Rokycansku. Drobnosti s využitím fototéky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.
 • David Tuma: Sokolovna v Chudenicích.
 • Drobné a osobní zprávy
 • Recenze

Volně ke stažení zde.

Památky západních Čech III - 2013

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2013. 142 s. ISBN 978-80-85035-40-7. ISSN 1805-8906.)

Neprodejné.

Obsah

 • Jan Kaigl: Mělnice a Loučim, Příspěvek do rozpravy o gotické architektuře dvou vesnických kostelů v západních Čechách.
 • Jan Anderle: Tradiční výroba sladu a piva z hlediska stavební typologie na příkladech z Plzeňska.
 • Pavel Vlček: Vrcholně barokní fara v Žebnici a typologie farních budov z druhé poloviny 18. století.
 • Veronika Chňupková: Portréty Márie Terézie a Jozefa II. z Horšovského Týna.
 • Jakub Krček – Radek Široký: Štola U Všech svatých – pozoruhodná památka plzeňského vodárenství.
 • Pavel Kroupa: Točité vřetenové schodiště na hudební kruchtu v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.
 • Petr Krištuf – Ondřej Švejcar: Současný stav mohylových pohřebišť v Dolním kyjovském lese u Plzně.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník:  Sloup s kaplicí a sochou Krista po bičování a sloup se sochou Panny Marie (Madony) Svatohorské – dvě pozapomenuté plzeňské barokní památky a jejich osudy.
 • Vratislav Ryšavý: Neprovedený návrh kaple v Žerovicích u Přeštic.
 • Jana Bukovská: Nemovité kulturní památky v Plzeňském kraji prohlášené v letech 2011-2012.
 • Jan Kaigl: K nedávné demolici tří souborů historických budov v Plzeňském kraji.
 • Marcela Waldmannová: Tisová u Tachova – nové poznatky o domnělé středověké tvrzi.
 • Miroslava Břízová: Nový spojovací mostek v Klatovech.
 • Drobné a osobní zprávy
 • Recenze

Volně ke stažení zde.

Památky západních Čech II - 2012

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2012. 102 s. ISBN 978-80-85035-38-4.)

Neprodejné.

Obsah

 • Jan Kaigl: Gotické portály členěné dvojicí výžlabků a pravoúhlým zářezem mezi nimi v bývalém horšovském arcijáhenství.
 • David Tuma: Historická zařízení pro lov vlků.
 • Jakub Krček - Radek Široký: Pozdně barokní fara ve Kbelu.
 • Jan Kaigl: Nové drobnosti v sakristii kostela ve Starém Sedle.
 • Vratislav Ryšavý: Lovecký zámeček Diana u Rozvadova.
 • Tomáš Štumbauer: Nové poznatky ke vzniku sgrafitové výzdoby ve vestibulu vlakového nádraží v Klatovech.
 • Petr Sokol: Gutštejn - průzkumy a stabilizace hradní zříceniny.
 • Libor Sommer - Martina Sommerová: Ohlédnutí za obnovou obvodového pláště kostela v Bukovci.
 • Osobní a drobné zprávy.

Volně ke stažení zde.

Památky západních Čech I - 2011

(Plzeň : NPÚ-ÚOP v Plzni, 2011. 118 s. ISBN 978-80-85035-06-3.)

Neprodejné.

Obsah

 • Jan Kaigl: Ke vzniku nové edice - Památky západních Čech.
 • Jan Kaigl: Kostel v Srbicích.
 • Petr Sokol: Pranýře a klece hanby - drobné památky práva a soudnictví.
 • Radek Široký - Karel Nováček: První etapa výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé.
 • Vratislav Ryšavý: Ke stavební historii zámků v Kanicích a v Nalžovských Horách.
 • David Tuma - Veronika Zelinková: Průzkum zanikajícího lesoparku Prašivice u Nalžovských Hor.
 • Zdeněk Chudárek: Průzkum obvodových zdí trojlodí kostela Nanebevzetí Panny Marie bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích.
 • Veronika Pilná-Kulová: Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy.
 • Miloš Solař: Zprávy o opravách zámku v Horšovském Týně od jeho prohlášení za národní kulturní  památku.
 • Osobní a drobné zprávy

Volně ke stažení zde.