Památky západních Čech

je název periodické a recenzované odborné edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu. 

Dne 28. listopadu 2014 rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání o zařazení sborníku do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 Jak už název sám napovídá, tato edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. Z povahy věci jde o památkový fond především v dnešním Plzeňském kraji, ale v nezbytném širším geografickém a historickém kontextu, zahrnujícím i území sousedních krajů, včetně možných přeshraničních přesahů do Bavorska. Přijímány jsou rovněž příspěvky se související tématikou obecnějšího charakteru.

Vzhledem k očekávané rozmanitosti námětů, která vyplývá z typologické pestrosti památkového fondu, mají své místo v edici texty pojednávající například o urbanistických souborech a částech historické krajiny, o jednotlivých stavebních památkách různého typu, o historických zahradách, o dílech výtvarných umění a uměleckých řemesel. Pozornost je věnována rovněž novým poznatkům zjištěným v rámci stavebně-historických nebo restaurátorských průzkumů a archeologických výzkumů. Pokud jde o památkářskou praxi, vítány jsou ukázky úspěšné i neúspěšné památkové obnovy, na jejichž pozadí se sborník zaměří na otázky spolupráce vlastníků a uživatelů památek, samospráv, projektantů a specialistů z různých oborů se státní památkovou péčí.

Památky západních Čech vycházejí jednou ročně, zpravidla na závěr roku ve formátu A4. Tištěny jsou na křídovém papíře. Články jsou doprovázeny barevnými i černobílými fotografiemi, kresbami nebo mapami. Samozřejmou součástí každého odborného článku je poznámkový aparát, doplněný soupisem použité literatury, použitých pramenů a cizojazyčný souhrn.

Edice Památky západních Čech je otevřena všem autorům, nejen tedy zaměstnancům Národního památkového ústavu. Redakční uzávěrka pro podání autorského příspěvku (studie nebo zprávy) pro jeho publikaci v edici je vždy 30. 5.

Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Na odbornou úroveň edice dbá společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedají odborníci z Národního památkového ústavu a několika významných odborných institucí Plzeňského kraje.

Redakční rada pracuje v tomto složení: PhDr. Alena Černá (NPÚ, ÚOP v Plzni), Ing. arch. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), PhDr. Vratislav Ryšavý (NPÚ, ÚOP v Plzni), Mgr. Petr Sokol (předseda redakční rady - NPÚ, ÚOP v Plzni), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění Akademie věd ČR).

Redakční spolupráce a tajemník redakční rady: Mgr. Karel Matásek

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Adresa redakce: Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.: 377 360 926, e-mail: matasek.karel@npu.cz

Vydané svazky

  • Památky západních Čech I - 2011 (ISBN 978-80-85035-06-3; doporučená prodejní cena: 85 Kč vč. DPH) vyšly v prosinci 2011, a to v nákladu 300 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech II - 2012 (ISBN 978-80-85035-38-4; doporučená prodejní cena: 100 Kč vč. DPH) vyšly v říjnu 2012, a to v nákladu 350 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech III - 2013 (ISBN 978-80-85035-40-7; doporučená prodejní cena: 140 Kč vč. DPH) vyšly v listopadu 2013, a to v nákladu 350 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech IV - 2014 (ISBN 978-80-85035-43-8; neprodejné) vyšly v listopadu 2014, a to v nákladu 200 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

  • Památky západních Čech V - 2015 (ISBN 978-80-85035-46-9; neprodejné) vyšly v říjnu 2015, a to v nákladu 300 výtisků. Ve formátu PDF jsou volně ke stažení zde.

Knihkupectví a další prodejci nabízející svazky edice Památky západních Čech:

  • Praha

Knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1