Organizační struktura

územní odborné pracoviště v Plzni

ředitel úop v plzni

Mgr. Petr Sokol

Petr Sokol je absolventem oborů historie a archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a průvodcovství v cestovním ruchu v Obchodně vzdělávacím institutu v Brně. V Národním památkovém ústavu působí od roku 2001, kdy se jako archeolog podílel do roku 2004 zejména na obnovené identifikaci archeologických nemovitých kulturních památek a na výzkumech památkových objektů ve správě i mimo správu NPÚ.

Celý text

          vedoucí odboru evidence, dokumentace a Informačních systémů

PhDr. Alena Černá

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana E. Purkyně v Brně, obor věda o výtvarném umění (1981). Od r. 1981 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územní odborné pracoviště v Plzni, resp. v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2000. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu.  V minulosti se zabývala rovněž restaurováním památek, např. relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou.  V oboru svého odborného zájmu publikuje.

                                  VEDOUCÍ Odboru PÉČE o PAMÁTKOVÝ FOND

Ing. Pavel Domanický

Absolvent Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, obor strojírenská technologie (1992). Od r. 1992 zaměstnancem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, resp. Památkového ústavu v Plzni. Funkci vedoucího odboru péče o památkový fond na uvedeném pracovišti zastává od r. 2011. Věnuje se výzkumům, průzkumům a dokumentaci technických zařízení a průmyslových staveb v Plzeňském kraji v 19. a 20. století. V oboru svého odborného zájmu publikuje.