ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Moderní architektura 20. století

výzkumný cíl DRKVO

moderní architektura 20. století

Výzkumný cíl je zaměřen na poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči. Obsahuje průzkum, dokumentaci a hodnocení moderní architektury v regionálním, národním a mezinárodním kontextu a přenos získaných poznatků do informačních systémů NPÚ včetně zpracování návrhů na prohlášení za kulturní památky pro vybrané objekty. Tematicky je rozdělen do dvou dílčích úkolů:

  • Architektura – průzkum, zhodnocení a evidence architektury sledovaného 20. století; posuzování z hlediska výtvarného, autorského a typologického; metodiky hodnocení staveb a obnovy těchto realizací; regionální výzkumy, zaměřené na vybraná místní specifika.
  • Urbanistické celky 2. poloviny 20. století – sídlištní architektura 60., 70. a 80. let z pohledu koncepce, občanské vybavenosti a pojednání veřejného prostoru. Plzeňské pracoviště NPÚ se zaměřuje na urbanistický vývoj plzeňských vilových čtvrtí a předměstí.
Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. David Tuma, Ph.D.
Hlavní garant:        Ing. arch. Naděžda Goryczková
Hlavní příjemce:      NPÚ, GŘ
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení cíle:   2019-2022