ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

projekt NAKI

Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

Projekt navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí (vlastnických značek a záznamů v knihách) v Knihovně Národního muzea. Cílem projektu je mapování bohemikálních knihovních sbírek (knihoven českých majitelů) nebo jejich fragmentů na našem území (především v zámeckých knihovnách na území České republiky, ve fondech Národní knihovny České republiky), v zahraničních knihovnách a inovace online databáze vlastníků knih PROVENIO pro potřeby evidence informací o těchto sbírkách. Provenienční průzkum probíhá v první řadě ve fondech zámeckých a hradních knihoven České republiky ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Národním památkovým ústavem, dále v Národní knihovně v tzv. Rezervním fondu a historickém fondu Bibliotheca nationalis. Průzkum původně bohemikálních knižních sbírek v zahraničí se soustředí především na knihovny v Paříži, Vratislavi, Zhořelci, Budyšíně, Řezně a Záhřebu.

Výsledky projektu budou zveřejňovány jednak prostřednictvím databáze vlastníků knih PROVENIO, jednak v podobě pěti výstav (čtyři klasické a jedna virtuální) věnovaných šlechtickým knihovnám Čech, Moravy a Slezska, dochovaným svědectvím o kultuře čtení v minulosti, šlechtickému mecenátu při vydávání knih a fragmentům starších knihovních sbírek v Rezervním fondu Národní knihovny. Dalšími plánovanými výstupy projektu jsou dvě knihy o starších bohemikálních knihovnách a jejich fragmentech rozptýlených v českých a zahraničních knihovnách. Součástí projektu je také vypracování Metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu.

Řešitel úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni:  Mgr. Tomáš Štumbauer
Hlavní řešitel:        PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Hlavní příjemce:      Národní muzeum
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení projektu:   2018-2022
Kód projektu:  DG18P02OVV009