ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

výzkumný cíl DRKVO

Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných periodik a další podpůrné vědecké činnosti zahrnující rešerše, analýzy, kontrolu a aktualizaci databází včetně nezbytné organizační práce. Řešitelé na našem pracovišti se podílí na plnění úkolu v rozsahu provádění jazykového překladu anotací a resumé pro odborný sborník a přípravě publikace odborné monografie.

Anglické překlady anotací a resumé odborných článků zpracováváme pro recenzovaný časopis Staletá Praha. V roce 2023 je plánováno vydání odborné monografie s tématem archeologického průzkumu jímky na barokní prelatuře kláštera Plasy.

Řešitelé úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni: Mgr. Linda Foster,               Mgr. Marcela Waldmannová
Hlavní garant:        Mgr. Martin Gaži
Hlavní příjemce:      NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení cíle:   2019-2023