ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Věda a výzkum

Naše pracoviště je zapojeno do plnění vědecko-výzkumných úkolů Národního památkového ústavu. Podílí se na výzkumných cílech v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DRKVO) a Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).