ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Věda a výzkum

Naše pracoviště je zapojeno do plnění vědecko-výzkumných úkolů Národního památkového ústavu. Podílí se na výzkumných cílech v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DRKVO) a Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).