ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Obnova památek – cena Patrimonium pro futuro

Národní památkový ústav ve snaze vyzdvihnout a zhodnotit zdařilé příklady obnovy památek a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili, vyhlašuje každoročně od roku 2014 cenu Patrimonium pro futuro s podtitutelm Společenské ocenění příkladů dobré praxe.

Do soutěže, hodnotící úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce, je územními odbornými pracovišti NPÚ nominováno dvacet čtyři kandidátů.

Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích:

  • obnova památky, restaurování
  • objev, nález roku
  • prezentace hodnot
  • záchrana památky.

Veřejnost má možnost online hlasováním podpořit kterýkoliv z návrhů a zvolit mimo kategorie vítěze zvláštní ceny „Památky děkují“.

 
Více informací o soutěži a způsobu hlasování veřejnosti včetně seznamu kandidátů všech ročníků je zveřejněno na webu NPÚ v menu Patriominum pro futuro.

nominace v plzeňském kraj

Jednotlivá územní odborná pracoviště NPÚ nominují každoročně dva pozitivní příklady z každého kraje. Odborníky NPÚ, ÚOP v Plzni, byli dosud nominováni:

v roce 2020 (za rok 2019)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

v roce 2019 (za rok 2018)

v roce 2018 (za rok 2017)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

v roce 2017 (za rok 2016)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

v roce 2016 (za rok 2015)

v roce 2015 (za rok 2014)

  • Karel Petráň, starosta obce Svojšín, v kategorii obnova, restaurování památky, za restaurování historického slavnostního sálu zámku Svojšín (okres Tachov)
  • Ing. Petr Frolík, majitel zámku Kanice, v kategorii záchrana památky, za záchranu zámku Kanice (okres Domažlice)

v roce 2014 (za rok 2013)

Restaurátorka ak. mal. Karine Artouni získala zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.