ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Cena Patrimonium pro futuro

Národní památkový ústav ve snaze vyzdvihnout a zhodnotit zdařilé příklady obnovy památek a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili, vyhlašuje každoročně od roku 2014 cenu Patrimonium pro futuro s podtitutelm Společenské ocenění příkladů dobré praxe.

Do soutěže, hodnotící úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce, je územními odbornými pracovišti NPÚ nominováno vždy několik kandidátů.

Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích:

  • Obnova památky
  • Restaurování
  • Objev, nález roku
  • Památková konverze*
  • Popularizace a prezentace
  • Záchrana památky.
* tato kategorie vznikla nově od roku 2021

 

Veřejnost má možnost online hlasováním podpořit kterýkoliv z návrhů a zvolit mimo kategorie vítěze zvláštní ceny Památky děkují.

Více informací o soutěži a způsobu hlasování veřejnosti včetně seznamu kandidátů všech ročníků je zveřejněno na webu NPÚ v menu Patriominum pro futuro.

nominace v plzeňském kraj

Jednotlivá územní odborná pracoviště NPÚ nominují každoročně několik pozitivních příkladů z každého kraje. Odborníky NPÚ, ÚOP v Plzni, byli dosud nominováni:

V ROCE 2021 (ZA ROK 2020)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

V ROCE 2020 (ZA ROK 2019)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

V ROCE 2019 (ZA ROK 2018)

V ROCE 2018 (ZA ROK 2017)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

V ROCE 2017 (ZA ROK 2016)

Více informací k nominacím našeho pracoviště naleznete také v tiskové zprávě.

V ROCE 2016 (ZA ROK 2015)

V ROCE 2015 (ZA ROK 2014)

  • Karel Petráň, starosta obce Svojšín, v kategorii obnova, restaurování památky, za restaurování historického slavnostního sálu zámku Svojšín (okres Tachov)
  • Ing. Petr Frolík, majitel zámku Kanice, v kategorii záchrana památky, za záchranu zámku Kanice (okres Domažlice)

V ROCE 2014 (ZA ROK 2013)

Restaurátorka ak. mal. Karine Artouni získala zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.