ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Obnova památek

Každá památka je jedinečná a k její obnově je třeba přistupovat individuálně. Zamýšlenou údržbu, opravu, celkovou obnovu, restaurování či jinou úpravu památky je nezbytné odborně posoudit a vyhodnotit.

V této oblasti provádíme:

  • poskytujeme bezplatné poradenství při obnově památek
  • zpracováváme písemná vyjádření k zamýšleným úpravám, obnově či adaptacím kulturních památek a objektů v územích s plošnou památkovou ochranou
  • administrujeme dva dotační programy Ministerstva kultury, z nichž mohou vlastníci získat finanční příspěvek na obnovu kulturní památky (Havarijní střešní program a Program restaurování movitých kulturních památek)
  • provádíme odborný dohled při obnově kulturních památek i památek v územích s plošnou památkovou ochranou
  • dokumentujeme stav před zahájením obnovy a v průběhu prací
  • zdařilé či jinak významné příklady obnovy, záměry či nálezy každoročně nominujeme na cenu Patrimonium pro futuro, případně i do jiných soutěží (Plzeňského kraje nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska)
  • dění v oblasti památkové péče v Plzeňském kraji prezentujeme prostřednictvím našeho webu, výstav či médií

 

 

 

ukázka obnovených památek