ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2020

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v památkovém katalogu.

plzeň, okr. plzeň-město, prešovská čp. 193 – rozšíření památkové ochrany

Původem pozdně středověky městský dům se zachovanými pozůstatky barokní přestavby, doplněný dvorní zástavbou. Dosavadní ochrana byla rozšířena o sladovnu, zmiňovanou u domu již od pozdního středověku, přičemž její stávající objekt pochází patrně z období poloviny 19. století.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 44273/4-4753 (dům čp. 193)  
 • ochrana rozšířena dne 19. srpna 2020

 

JANOVICE, okr. klatovy, zřícenina hradu – rozšíření památkové ochrany

Areál s pozůstatky městského hradu ze 13. století s vodním opevněním. Dosavadní ochrana byla rozšířena na budovy předhradí (původem renesanční obytný objekt s průjezdem, lihovar z doby kolem roku 1900, hospodářské stavení z 1. poloviny 19. století).

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 23553/4-2997  
 • ochrana rozšířena dne 23. července 2020

planá, okr. tachov, bývalý pivovar a mincovna

Původně šlikovská mincovna vznikla počátkem 17. století přestavbou gotického domu.  V polovině 19. století proběhla její adaptace na pivovar, později upravovaný a provozovaný až do počátku 20. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
 • prohlášeno dne 27. června 2020

Chocomyšl, okr. domažlice, lovecký altán "kuchyňka"

Drobná stavba zahradního a krajinářského umění, vzniklá v roce 1825 jako součást lovecké krajiny chudenického polesí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
 • prohlášeno dne 1. května 2020

švihov, OKR. klatovy, vodní mlýn čp. 149

Válcový poloautomatický mlýn z let 1910-1912, postavený na místě staršího mlýna, s mohutnou čtyřpodlažní budovou mlýnice, patrovým obytným stavením a torzem hospodářského zázemí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106464
 • prohlášeno dne 28. ledna 2020

 

trnová, OKR. plzeň-sever, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Usedlost s roubenou chalupou s blokem černé kuchyně z doby kolem roku 1800. Dosavadní ochrana roubeného venkovského domu ve dvoře byla rozšířena i na zděné obytné stavení, chlév, kolnu, stodolu a ohradní zeď.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 51949/4-5273 (venkovský dům čp. 2)  
 • ochrana rozšířena dne 14. února 2020

 

Ejpovice, OKR. rokycany, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Uzavřená zděná hospodářská usedlost z období kolem poloviny 19. století. Dosavadní ochrana byla rozšířena i na stodolu, hospodářskou budovu a kolnu.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 15742/4-2468  
 • ochrana rozšířena dne 14. března 2020