ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2020

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v památkovém katalogu.

švihov, OKR. klatovy, vodní mlýn čp. 149

Válcový poloautomatický mlýn z let 1910-1912 s mohutnou čtyřpodlažní budovou mlýnice, patrovým obytným stavením a torzem hospodářského zázemí.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106464
  • prohlášeno dne 28. ledna 2020

 

trnová, OKR. plzeň-sever, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Usedlost s roubenou chalupou s blokem černé kuchyně z doby kolem roku 1800. Dosavadní ochrana roubeného venkovského domu ve dvoře byla rozšířena i na zděné obytné stavení, chlév, kolnu, stodolu a ohradní zeď.

  • dodatečné prohlášení k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 51949/4-5273 (venkovský dům čp. 2)  
  • dodatečně prohlášeno dne 14. února 2020

 

Ejpovice, OKR. rokycany, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Uzavřená zděná hospodářská usedlost z období kolem poloviny 19. století. Dosavadní ochrana byla rozšířena i na stodolu, hospodářskou budovu a kolnu.

  • dodatečné prohlášení k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 15742/4-2468  
  • dodatečně prohlášeno dne 14. března 2020