ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Nemovité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno více než 3 200 nemovitých kulturních památek, 23 národních kulturních památek, 75 chráněných území a 18 ochranných pásem.

Evidencí nemovitých kulturních památek Plzeňského kraje se na našem pracovišti zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Kromě jednotlivých kulturních památek se činnost oddělení týká plošně chráněných území (vesnických, městských a krajinných památkových zón nebo rezervací) a ochranných sem zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Eviduje rovněž objekty památkového zájmu.

 

  • oddělení provádí terénní průzkumy spojené s dokumentací objektů za účelem poznání, následné evidence památkového fondu a další odborné činnosti spojené s evidencí nemovitých kulturních památek
  • zajišťuje badatelský servis pro oblast nemovitého památkového fondu
  • připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku

evidence nemovitých kulturních památek

Regionální kartotéka nemovitých kulturních památek plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budována od šedesátých let 20. století. Obsahuje evidenční listy památek se základním popisem, historií, zhodnocením a fotodokumentací objektu, dále evidenční materiály k plošné ochraně (zóny, rezervace, pásma) a mapové přílohy.