ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Nemovité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno více než 3 200 nemovitých kulturních památek, 23 národních kulturních památek, 75 chráněných území a 18 ochranných pásem.

Evidencí nemovitých kulturních památek Plzeňského kraje se na našem pracovišti zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů, spadající do odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Kromě jednotlivých kulturních památek se činnost oddělení týká plošně chráněných území (vesnických, městských a krajinných památkových zón nebo rezervací) a ochranných sem zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Eviduje rovněž objekty památkového zájmu.

Oddělení provádí terénní průzkumy spojené s dokumentací objektů za účelem poznání, následné evidence památkového fondu a další odborné činnosti spojené s evidencí nemovitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblast nemovitého památkového fondu. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.

Regionální kartotéka nemovitých kulturních památek plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budována od šedesátých let 20. století. Obsahuje evidenční listy památek se základním popisem, historií, zhodnocením a fotodokumentací objektu, dále evidenční materiály k plošné ochraně (zóny, rezervace, pásma) a mapové přílohy.