ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Nemovité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno více než 3 200 nemovitých kulturních památek, 23 národních kulturních památek, 75 chráněných území a 18 ochranných pásem.

Evidencí nemovitých kulturních památek Plzeňského kraje se na našem pracovišti zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Kromě jednotlivých kulturních památek se činnost oddělení týká plošně chráněných území (vesnických, městských a krajinných památkových zón nebo rezervací) a ochranných sem zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Eviduje rovněž objekty památkového zájmu.

 

  • oddělení provádí terénní průzkumy spojené s dokumentací objektů za účelem poznání, následné evidence památkového fondu a další odborné činnosti spojené s evidencí nemovitých kulturních památek
  • zajišťuje badatelský servis pro oblast nemovitého památkového fondu
  • připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku

evidence nemovitých kulturních památek

Regionální kartotéka nemovitých kulturních památek plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budována od šedesátých let 20. století. Obsahuje evidenční listy památek se základním popisem, historií, zhodnocením a fotodokumentací objektu, dále evidenční materiály k plošné ochraně (zóny, rezervace, pásma) a mapové přílohy.