ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Movité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno kolem 4680 movitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky. Jedná se o mobiliář objektů ve správě NPÚ, ÚOP v Plzni, v církevním i soukromém vlastnictví i jednotlivé movitosti.

Evidencí movitých památek se zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Oddělení vede evidenci movitých památek, mobiliárních fondů státních památkových objektů a historických knihovních fondů objektů. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií České republiky. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.