ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Movité kulturní památky

V současnosti je na území Plzeňského kraje evidováno kolem 4680 movitých kulturních památek a dvě národní kulturní památky. Jedná se o mobiliář objektů ve správě NPÚ, ÚOP v Plzni, v církevním i soukromém vlastnictví i jednotlivé movitosti.

Evidencí movitých památek se zabývá oddělení evidence památek a informačních systémů. Oddělení vede evidenci movitých památek, mobiliárních fondů státních památkových objektů a historických knihovních fondů objektů. Provádí terénní průzkumy spojené s evidencí movitých kulturních památek. Zajišťuje badatelský servis pro oblasti mobiliárních fondů a historických knihoven. Eviduje pohřešované movité předměty kulturní hodnoty, provádí jejich odbornou a lokační identifikaci a spolupracuje s Policií České republiky. Je pověřeno agendou k vydávání osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Připravuje podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku.