ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Archeologické výzkumy

Archeologické výzkumy na objektech ve správě NPÚ doprovázejí v ideálním případě stavební činnost již od doby její přípravy tak, aby byly eliminovány zbytečné nové zásahy do starších stavebních etap památek.

Ve spolupráci s územní památkovou správou a často také památkovým dozorem bývají na objektech ve správě NPÚ archeologické výzkumy prováděny již od doby přípravy konkrétního stavebního záměru. V ideálním případě je archeologicky kopanými sondami v předstihu ověřován terén a na základě výsledků průzkumu se stanovují limity pro stavební činnost. Cílem je uchránit a konzervovat dochované situace na svém místě, ale také rozšiřovat poznání o vývoji dané lokality. Archeologický výzkum nepředstavuje jen terénní fázi kopání sond, ale rovněž časově náročnější fázi zpracování nálezů a dat získaných v terénu. Standardní součástí výzkumů je celá řada dalších odborných analýz: antropologická, archeoosteologická, archeobotanická, numismatická a další. Laboratorně jsou ošetřovány archeologické nálezy z různých materiálů, z nichž některé vyžadují odbornou konzervaci (dřevo, kovy). Keramické i skleněné zlomky jsou v možné míře slepovány a rekonstruovány do původních tvarů. Následně jsou nálezy zapisovány do sbírky, evidovány a uloženy v depozitáři.