ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Archeologie

Kromě archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy spolupracuje oddělení archeologie na dokumentaci a monitoringu stavu archeologických kulturních památek v Plzeňském kraji. Jsou to desítky památek různého druhu: mohylová pohřebiště, tvrziště, zaniklé středověké vsi a podobně.

Činnost oddělení archeologie nezahrnuje jen provádění archeologických výzkumů. Pracovníci zajišťují množství dalších činností souvisejících s péčí o památkový fond: zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit za
kulturní památku, návrhy koncepcí jejich ochrany, rehabilitace a prezentace. Provádí pravidelný terénní monitoring archeologických kulturních památek – revize jejich stavu a územního rozsahu. V Plzeňském kraji se jedná o desítky různých typů lokalit, které vyžadují specifický přístup vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházejí: v lesích je dochováno množství mohylových pohřebišť, tvrzišť či zaniklých vsí, které mohou být ohrožovány nešetrnou lesnickou činností a také zvěří. Historickým aglomeracím typu hradiště či města středověkého původu hrozí nešetrná zástavba, kvůli které mohou zanikat dosud dochované terénní relikty. Například dnešní obec Hradec u Stoda se rozkládá na slovanském hradišti, kde můžeme dodnes rozsah valového opevnění dobře vysledovat pouze lokálně díky méně husté zástavbě drobných nadzemních staveb, zahrádek a podobně.

Aktuální informace k některým probíhajícím výzkumům naleznete v menu Archeologické výzkumy.