ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o společenských proměnách v čase a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává neopakovatelné kouzlo a reálnou hodnotu. Je však možné skloubit nároky dnešního člověka s požadavkem na zachování toho, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano. Zde uvedené příklady nám snad dávají za pravdu. Ty nejzdařilejší každoročně nominujeme na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Pohled na obnovený objekt hamru od severovýchodu

Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice. V květnu roku 2020 byla dokončena obnova stavby včetně technického vybavení,...

Obnovené průčelí domu čp. 19 v Horažďovicích.

Původně barokní dům č. p. 19 na Mírovém náměstí v Horažďovicích byl v roce 1911 nahrazen novostavbou, jež se stala sídlem Okresní záložny hospodářské. Hlavní průčelí...

Detail sochy (2016).

Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, který se nalézá ve Vsi Touškov (okr. Plzeň-jih), pochází dle letopočtu na podstavci z roku 1738. Socha Panny Marie se...

Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město) patří sice mezi poměrně málo známé, zato však poměrně kvalitní barokní...

Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojící v současnosti před budovou arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) patří rokem svého vzniku (1672) mezi...

Detail sochy po restaurování (2016).

Sousoší Panny Marie s Ježíškem bylo před místní kapli osazeno na druhotně použitý sloup v roce 1738. Pocházelo údajně z plaského kláštera, kde mělo být umístěno na...