ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Ochranná pásma

V památkové péči jde o chráněné území kulturní památky nebo o ochranné pásmo památkově chráněného území. V Plzeňském kraji se nachází 19 ochranných pásem.

okres domažlice

 • ochranné pásmo městské památkové rezervace Domažlice
 • ochranné pásmo městské památkové rezervace Horšovský Týn

 

OKRES KLATOVY

 • ochranné pásmo hradu Kašperk
 • ochranné pásmo hradu Rabí
 • ochranné pásmo hradu Švihov
 • ochranné pásmo hradu Velhartice

 

OKRES Plzeň-jih

 • ochranné pásmo pro areál památkové objektu záku čp. 1 ve Spáleném Poříčí
 • ochranné pásmo románsko-gotického kostela ve Vícově

 

okres PLZEŇ-MĚSTO

 • ochranné pásmo zámku Kozel
 • ochranné pásmo hradu Radyně u Starého Plzence
 • ochranné pásmo hradiště Stará Plzeň - Hůrka ve Starém Plzenci

 

OKRES PLZEŇ-SEVER

 • ochranné pásmo hospodářského dvora Kalec
 • ochranné pásmo pro areál památkového objektu - zámek Kaceřov
 • ochranné pásmo areálu kostela Zvěstování Panny Marie s ambitem a bývalým probošstvím v osadě Mariánská Týnice (Mariánský Týnec)
 • ochranné pásmo pro areál státního památkového objektu - klášter Plasy

 

okres rokycany

 • ochranné pásmo vodního hamru v Dobřívi

 

okres tachov

 • ochranné pásmo národní kulturní památky Hradišťský kopec
 • ochranné pásmo areálu kláštera v Kladrubech
 • ochranné pásmo hradu Přimda