ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2021

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v Památkovém katalogu.

KAŠPERSKÉ HORY, OKRES KLATOVY, KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Raně eklektický poutní kostel, postavený v dominantní poloze po polovině 19. století.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106629
  • prohlášeno dne 8. února 2021

SVÉRADICE, OKRES KLATOVY, USEDLOST EV. Č. 7

Venkovský zděný dům s navazujícím hospodářským traktem, vjezdovou branou a ohradní zdí. Příklad lidové architektury z první poloviny 19. století.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106628
  • prohlášeno dne 15. 2. 2021

nemilkov, okres klatovy, areál zámku, budovy hospodářského dvora – rozšíření památkové ochrany

Areál renesančně barokního venkovského zámečku, vystavěného na zbytcích středověké tvrze,  s kašnou a parkem ohraničeným ohradní zdí. Dosavadní ochrana byla rozšířena o hospodářské budovy přilehlého dvora.

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek  46683/4-3167
  • ochrana rozšířena dne 15. 7. 2020  s nabytím účinnosti 24.2.2021

Zpět na seznam nově prohlášených památek.