ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

V návaznosti na mimořádná opatření jsou omezeny úřední hodiny pracoviště i podatelny. Aktuální úřední hodiny pracoviště jsou v pondělí a středu od 9 do 14 hodin (po předchozím objednání), podatelna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 11.30. Nadále bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2020

na území Plzeňského kraje

Podrobnější informace k nově prohlášeným památkám naleznete v památkovém katalogu.

nalžovské hory, okr. klatovy, areál zámku, pivovar – rozšíření památkové ochrany

Součástí areálu zámku je kromě vlastní zámecké budovy se zámeckým parkem také hospodářský dvůr. Dosavadní ochrana byla rozšířena na pivovar, založený v roce 1774. Pozdně barokní budova je dochována v autentické podobě a dokládá tradiční historickou technologii výroby piva.

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek  32804/4-3153
  • ochrana rozšířena dne 13. října 2020

 

kůští, okr. plzeň-sever, čp. 6 –

Pozdně klasicistní usedlost z druhé poloviny 19. století sestává z obytného domu, sýpky, brány s branou, chlévů a ohradní zdi (stodola se již dříve zřítila).

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106568
  • prohlášeno dne 27. srpna 2020

plzeň, okr. plzeň-město, prešovská čp. 193 – rozšíření památkové ochrany

Původem pozdně středověky městský dům se zachovanými pozůstatky barokní přestavby, doplněný dvorní zástavbou. Dosavadní ochrana byla rozšířena o sladovnu, zmiňovanou u domu již od pozdního středověku, přičemž její stávající objekt pochází patrně z období poloviny 19. století.

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 44273/4-4753 (dům čp. 193)  
  • ochrana rozšířena dne 19. srpna 2020

 

JANOVICE, okr. klatovy, zřícenina hradu – rozšíření památkové ochrany

Areál s pozůstatky městského hradu ze 13. století s vodním opevněním. Dosavadní ochrana byla rozšířena na budovy předhradí (původem renesanční obytný objekt s průjezdem, lihovar z doby kolem roku 1900, hospodářské stavení z 1. poloviny 19. století).

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 23553/4-2997  
  • ochrana rozšířena dne 23. července 2020

planá, okr. tachov, bývalý pivovar a mincovna

Původně šlikovská mincovna vznikla počátkem 17. století přestavbou gotického domu.  V polovině 19. století proběhla její adaptace na pivovar, později upravovaný a provozovaný až do počátku 20. století.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
  • prohlášeno dne 27. června 2020

Chocomyšl, okr. domažlice, lovecký altán "kuchyňka"

Drobná stavba zahradního a krajinářského umění, vzniklá v roce 1825 jako součást lovecké krajiny chudenického polesí.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106541
  • prohlášeno dne 1. května 2020

Ejpovice, OKR. rokycany, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Uzavřená zděná hospodářská usedlost z období kolem poloviny 19. století. Dosavadní ochrana byla rozšířena i na stodolu, hospodářskou budovu a kolnu.

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 15742/4-2468  
  • ochrana rozšířena dne 14. března 2020

 

kalec u žihle, okr. plzeň-sever - ochranné pásmo hospodářského dvora kalec

Ochranné pásmo bylo zřízené za účelem zachování přirozeného prostředí hospodářského dvora Kalec. Dvůr je barokním hospodářským komplexem bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, citlivě zasazeným do krajiny v předem promyšlených prostorových vazbách. Je situovaný v plochém či jen mírně zvlněném terénu a obklopený rozsáhlým komplexem polí a luk protkaných sítí cest, s navazujícími lesními porosty na západní a východní straně. Tvoří výraznou dominantu, obohacující okolní kulturní krajinu.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 3491
  • prohlášeno dne 3. března 2020

trnová, OKR. plzeň-sever, venkovská usedlost čp. 2 – rozšíření památkové ochrany

Usedlost s roubenou chalupou s blokem černé kuchyně z doby kolem roku 1800. Dosavadní ochrana roubeného venkovského domu ve dvoře byla rozšířena i na zděné obytné stavení, chlév, kolnu, stodolu a ohradní zeď.

  • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 51949/4-5273 (venkovský dům čp. 2)  
  • ochrana rozšířena dne 14. února 2020

 

švihov, OKR. klatovy, vodní mlýn čp. 149

Válcový poloautomatický mlýn z let 1910-1912, postavený na místě staršího mlýna, s mohutnou čtyřpodlažní budovou mlýnice, patrovým obytným stavením a torzem hospodářského zázemí.

  • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106464
  • prohlášeno dne 28. ledna 2020