ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkový fond Plzeňského kraje

Památkový fond Plzeňského kraje k 1. 1. 2020 zahrnoval více než 3200 nemovitých a 4680 movitých památek, 8 památkových rezervací, 75 památkových zón a 19 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 25 kulturních statků (23 nemovitých a 2 movité památky).