ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Od 4. 5. 2020 je provoz pracoviště obnoven ve standardním režimu včetně otevření knihovny a archivů pro veřejnost a umožnění osobních konzultací ve standardních úředních a konzultačních hodinách. I nadále však bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt v úředních hodinách bude možný po předchozím objednání. Osobní podání na podatelnách bude možné činit i bez objednání v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Plzeňském kraji. Tento fond k 1. 1. 2020 zahrnoval více než 3200 nemovitých a 4680 movitých památek, 8 památkových rezervací, 75 památkových zón a 18 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 25 kulturních statků (23 nemovitých a 2 movité památky).