ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Plzeňském kraji. Tento fond k 1. 1. 2020 zahrnoval více než 3200 nemovitých a 4680 movitých památek, 8 památkových rezervací, 75 památkových zón a 19 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 25 kulturních statků (23 nemovitých a 2 movité památky). Níže naleznete ukázku z nemovitého památkového fondu.