Organizační struktura

ředitelka úop v pardubicích

„Nepodléhá CC“

Mgr. Naděžda Pemlová

Funkci ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích zastává od 1. 1. 2012.

Celý text

Vystudovala divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor produkce, který absolvovala v roce 1992.

V letech 1992–1993 pracovala jako vedoucí odboru školství a kultury na Městském úřadu v Chrudimi, v letech 1993–2001 byla vedoucí referátu kultury na Okresním úřadu v Chrudimi. Od roku 2001 do roku 2009 působila na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastávala místo vedoucí odboru kultury a památkové péče. V letech 2009–2010 pracovala krátce jako odborný náměstek pro památkovou péči na pardubickém pracovišti Národního památkového ústavu, poté do roku 2011 na Městském úřadu v Chrudimi jako vedoucí oddělení kultury, sportu a památkové péče.

Další jmenovaní pracovníci úop v pardubicích

© Nepodléhá CC

Bc. Karel Provazník

  • vedoucí odboru
  • 724 663 664
Je absolventem bakalářského studijního programu Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Od roku 1998 působil v tehdejším Památkovém ústavu v Pardubicích jako zástupce vedoucího oddělení Evidence, dokumentace a ochrany památek se zaměřením na správu informačních a komunikačních technologií. V současnosti má jako vedoucí na starosti odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, do kterého spadá oddělení evidence památek a IS.

Mgr. Veronika Cinková

  • vedoucí odboru