Přednáškový cyklus: Krajina. Kulturní i přírodní dědictví

Přednáška

  • 16. 10. 2017–29. 1. 2018
  • 17.00
  • zdarma

V rámci letošního tématu Krajina jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Litomyšli připravili přednáškový cyklus. Jednotlivé přednášky prosloví kolegové z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích a externí přednášející z jiných organizací. Těšit se můžete na příspěvky o konkrétních památkách v Pardubickém kraji, ale také na témata, která se dotýkají obecnější roviny památkové péče.