Program Ostravské muzejní noci 2019

Také v letošním roce se zúčastníme Ostravské muzejní noci. Připojíme se ke třiceti institucím a organizacím, které návštěvníkům nabídnou speciální program.

8. června 2018 v 18.00 až 24.00 hodin

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava
 

18.00–24.00

Klíče z archeologických nálezů

Po celou dobu Muzejní noci si budete moci prohlédnout ukázky klíčů nalezených při archeologických výzkumech v regionu.
Komentářem doplní zkušený archeolog.
 

19.00 až 19.15

Na útěku – tragický osud rodiny Davida Weinsteina

Úvodní slovo autora dokumentárního filmu Václava Hájka o tragickém osudu rodiny židovského obchodníka Davida Weinsteina, který v sobě odráží pohnutost a dramatičnost celého 20. století.
 

19.15 až 20.30

Projekce dokumentárního filmu Na útěku

Monumentální budovu prvorepublikového obchodního domu Breda & Weinstein znají v Opavě a okolí snad všichni. O osobě židovského velkoobchodníka Davida Weinsteina, který nechal tuto architektonickou perlu vystavět, se toho však ví velmi málo. Což je vzhledem k významu této osobnosti v rámci prvorepublikového společenského a hospodářského života velká škoda. Do osudu Weinsteinovy rodiny zasáhla zcela zásadním způsobem nacistická rasová ideologie a druhá světová válka.

Dokumentární film Václava Hájka pojednává o tragickém osudu rodiny, která před válkou náležela k podnikatelské elitě s nadregionálním přesahem. Dokládá, jak následné dějinné zvraty způsobené lidskou nenávistí dokázaly do země zadupat velkolepá díla a sny, ale i prosté životy těchto lidí. Původně zde s námi společně žili a tvořili.

Při pátrání po osudech jednotlivých rodinných příslušníků natáčel autor filmu i v Izraeli a zejména pak v Norsku, kam se při útěku před nacisty uchýlil syn Davida Weinsteina Robert.

Po projekci následuje debata s autorem.

 

21.00 až 22.00

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska s kurátorem výstavy Martinem Strakošem

 

22.30 až 23.30

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska s kurátorem výstavy Martinem Strakošem

Cílem výstavy je prezentovat kvalitní architektonická díla regionu z let 1918 až 1938, z nichž mnohá zůstávají mimo širší povědomí. Expozice představuje prostřednictvím dobových fotografií a také několika modelů nejvýraznější díla té doby v oblasti sakrálních staveb, radnic, administrativních paláců, bytové výstavby, kulturních, sportovních i školských budov, urbanismu a industriální architektury pod zorným úhlem vývoje jednotlivých architektonických typů.

 

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz