Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace k zakoupení v knihovně NPÚ

Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace autora Miloše Matěje a kolektivu rozšířila ediční řadu věnovanou průmyslovému dědictví. Nyní ji můžete zakoupit v knihovně či e-shopu NPÚ.

Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace, jež navazuje na předcházející knihy mapující složité průmyslové aglomerace a jednotlivé obory, vychází z osvědčené struktury členění hlavních kapitol na historické souvislosti, typologický vývoj jednotlivých odvětví, katalog podnikatelů, společností a osobností a katalog kulturních a navrhovaných kulturních památek. Získané poznatky shrnuje a prezentuje prostřednictvím stručných textů, názorných technologických schémat a kreseb, mapové dokumentace a historických a současných fotografií.

Publikaci lze zakoupit v knihovně ostravského pracoviště Národního památkového ústavu na adrese Odboje 1, nebo na e-shopu NPÚ.

Obsah:

Úvod

Geologické poměry

 • Geologické poměry centrálního kladenského uhelného revíru, dílčí části kladensko-rakovnické pánve
 • Geologické poměry rudného ložiska u Nučic
 • Geologické poměry vápencových lokalit

Historické souvislosti

 • Hornictví uhelné
 • Hornictví rudné
 • Hornictví nerudné, těžba vápence
 • Hutnictví, historický vývoj kladenských železáren
 • Doprava kolejová a lanová
 • Ochrana kulturního průmyslového dědictví

Technologický a typologický vývoj

 • Dobývací metody centrálního kladenského uhelného revíru
 • Technologický a typologický vývoj hutnictví
 • Tváření, válcovna a kovárna
 • Železniční doprava

Katalog podnikatelů, společností a významných osobností

Katalog kulturního dědictví

Registry základních typologických druhů

Literatura a prameny

Mapové přílohy

Summary