Ocenění Frenštátu pod Radhoštěm na udílení Historického města roku 2018

Frenštát pod Radhoštěm získal Ocenění ministryně pro místní rozvoj za vynikající výsledky v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky za rok 2018. Oficiálně bylo ocenění uděleno v úterý 16. dubna na Pražském hradě.

Město Frenštát pod Radhoštěm se v ocenění o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky v roce 2018 probojovalo do tříčlenného finále. Město bylo nominováno zejména za obnovu budovy radnice a péči o památkový fond.

Popis budovy radnice

Monumentální neorenesanční radniční budova v italizujícím duchu z roku 1889 až 1891 byla vystavěna podle návrhu Antonína Tebicha z Brna v duchu přísného historismu, jenž vychází z renesance. Inspirace v Itálii se promítá do frenštátského stavitelství zejména světskou architekturou budov správních a školních.

Rovněž předobrazem městské radniční budovy se stává renesanční italský palác, který se inspiroval robustní florentskou formou. Rozvinutí inspirace je vidět především na průčelí, jež je symetricky komponované do pěti os. Průčelí dokreslují malebné detaily, jenž rozvíjejí formální inventář florentinských vzorů.

Velmi příznačné je pojednání soklu a stěn pásovou rustikou, zdivo z velkých a neopracovaných kvádrů, umístění kordónových říms ve výši okenních parapetů a organizace okenních otvorů, jejich složité rámování a uspořádání.

Florentinské motivy a perspektivní efekty se uplatňují na hranolové věži jako dominantě budovy a historického města. Věž charakterizují sdružená trojokénka nad hodinami ve čtvercovém poli. Korunní římsa věže je vyložena gracilními konzolkami.

Radnice ve Frenštát pod Radhoštěm představuje vzdálený ohlas vznešené architektury quattrocenta, rané fáze renesance z 15. století typické především ve Florencii, na pomezí Moravy a Slezska v Podbeskydí.

Od roku 1998 je ve vestibulu frenštátské radnice umístěn také originál sochy boha Radegasta z roku 1930 vytvořený Albínem Poláškem.
 

Současný stav budovy radnice

Radniční budova je v současnosti postupně opravována v rámci dotačního programu Ministerstva kultury Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Projekt obnovy zpracovat architekt Zdeněk Tupý v roce 2008 a následně byl aktualizován v roce 2010. V rámci dotačního programu již byla vyměněna všechna okna radnice či obnovena obřadní síň. V roce 2016 se, k výročí 125 let budovy radnice, obnovila čelní fasáda včetně radniční věže a byly restaurovány dekorativní prvky. V letošním roce byl dokončen vnější plášť historické budovy.

V následujících letech je plánována komplexní restaurátorská obnova výmaleb vstupní haly, chodeb a schodiště.

K historické radnici byla v 70. letech 20. století přistavěna přístavba, která dnes slouží jako komerční prostory a část městského úřadu. Tato přístavba prošla v roce 2018 rekonstrukcí, kdy se zateplila budova a opravila střecha. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu životního prostředí.