Výstava Architektura ve službách první republiky s vernisáží na Ostravské muzejní noci

Architektura ve službách první republiky je název putovní výstavy, která byla poprvé představena veřejnosti v sobotu 9. června v rámci Ostravské muzejní noci. Vernisáž byla spojena s přednáškou Martina Strakoše.

Putovní výstava byla představena historikem architektury a autorem textů Martinem Strakošem v 19 hodin.

Ostravská verze výstavy Architektura ve službách první republiky se věnuje proměnám architektonické kultury od vzniku Československé republiky v říjnu 1918 do roku 1938, a to na příkladech ze severovýchodní Moravy a českého Slezska. Architektura se stala důležitou součástí nového životního stylu, spojeného s ideou liberálně demokratického státu. Národní sloh ve formách rondokubismu, novoklasicismus, art déco, purismus, expresionismus nebo funkcionalismus našly své vyjádření ve mnoha veřejných i soukromých stavbách ve městech i na venkově. Pestrá společenská i národnostní skladba zmíněného území a snaha vytvořit sociálně spravedlivější podmínky vedly k novému správnímu uspořádání regionu a následně i architektonicko-urbanistickému řešení některých dynamicky se rozvíjejících sídel.

Centrem průmyslové aglomerace se stala tzv. Velká Moravská Ostrava, industriální velkoměsto, spojující dosavadní samostatná města i obce v hranicích tehdejší Moravy. Jako nový městský celek se zformoval Český Těšín. Svou architektonickou podobu tehdy získala řada školských, správních, hospodářských, zdravotních, kulturních, sportovních a dalších zařízení, sloužících až do současnosti. Moderní trendy se výrazně vepsaly také do podoby hromadného a individuálního bydlení.

V rámci připomínky stého výročí vzniku Československa si tak představíme proměny zdejší architektonické kultury, jejíž nejlepší příklady jsou integrální součástí památkového fondu České republiky.

Výstavu je možné zhlédnout v budově ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

 

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz