Zúčastněte se semináře o tradičních tesařských postupech

Pracovní seminář Tradiční tesařské postupy a jejich použití při opravách historických dřevěných konstrukcí se uskuteční ve dnech 18. a 19. června ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pořádá jej ostravské odborné pracoviště a Metodické centrum pro muzea v přírodě. Přihlásit se můžete na níže uvedených kontaktech.

Nejen v souvislosti s obnovou shořelého kostela Božího Těla v Gutech si odborná veřejnost stále častěji uvědomuje, že není snadné zajistit dnes obnovu památek tradičního stavitelství za použití kdysi běžných pracovních postupů.
Proto hlavním důvodem k pořádání setkání a zároveň jeho cílem je poukázat na důležitost zachování pravdivých řemeslných postupů.
Doufáme, že pracovní seminář rozšíří obzory zájemců o poctivou řemeslnou práci z řad tesařů podílejících se na opravě památek, případně pracovníků památkové péče.

LEKTOŘI:

David Stejskal – tesař, podílející se na rekonstrukcích významných historických staveb v ČR, Nositel tradice lidového řemesla

Jiří Pokorný – etnolog, projektant a stavebník při rekonstrukcích historických staveb

Odborná spolupráce – pracovníci Technického útvaru Valašského muzea v přírodě
 

PROGRAM:

1. Úvod – Potřebují památky a lidé staré ruční postupy opracování dřeva?
2. Staré tesařské nářadí v českých zemích a jeho ostření – možná rozprava nad nářadím přineseným účastníky
a nad jeho použitelností
3. Práce s vodováhou a příklad vyměřování při opravách tesařských konstrukcí
4. Ukázka tesání – možnost vyzkoušení některého nářadí
5. Ukázka výroby celodřevěného plátového spoje pro nahrazení poškozených konců trámů

Rozšíření nebo změna programu na přání účastníků možná.

Nezbytnosti k broušení nástrojů nejsou zajištěny.
 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:  9.00–09.45 h – budova SUŠÁK/pokladny – Valašské muzeum v přírodě

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE:        9.45–10.00 h

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:    300 Kč (hrazen stavební materiál a občerstvení)

Stravování, vyjma občerstvení během semináře, a ubytování si účastníci hradí sami.

Lze využít webové stránky: https://www.hotel.cz/roznov-pod-radhostem/

Ve spolupráci s řešením grantového projektu DG16P02M026 „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“, programu NAKI II, jehož poskytovatelem je MK ČR.
 

PŘIHLÁŠENÍ:

Potvrzení účasti na e-mailech: koudelova.jana@npu.cz nebo nitra.tomas@npu.cz
 

VÍCE INFORMACÍ POSKYTNE: