Únorová komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever s autorkou Alenou Borovcovou

Foto z vernisáže výstavy

Ve středu 21. února v 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever. Expozicí provede autorka výstavy a souvisejících publikací - Alena Borovcová. Počet míst je omezen, prosíme tedy o včasnou rezervaci na uvedených kontaktech: batkova.petra@npu.cz, +420 724 474 537, +420 595 133 903. Cena je 20 Kč za osobu.

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska byla vyvolána soukromou iniciativou i finančními prostředky. První parostrojní železnice habsburské monarchie, Severní dráha císaře Ferdinanda, směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí nákladem státu s cílem propojit všechny rakouské provincie a významné přístavy s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Trati Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se staly páteří železniční sítě České republiky.

Výzkum publikovaný prostřednictvím dvou samostatných monografií, je zprostředkován formou výstavy, která se soustřeďuje zejména na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy, jež byla po deseti letech provozu prodána soukromé společnosti. Další stavební vývoj je sledován do doby zestátnění obou společností.  Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb Vladimíra Londina zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Samostatný model železniční stanice Český Brod Radka Míšance představuje vědeckou rekonstrukci podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc-Praha v roce 1845. Funkci optického telegrafu a počátky signalizace demonstruje model košového návěstidla.
Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Související akce

Související zprávy

Únorová komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever s autorkou Alenou Borovcovou

29. 1. 2018

Ve středu 21. února v 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever. Expozicí provede autorka výstavy a souvisejících publikací - Alena Borovcová....