Výstavy

Výstavní prostor ostravského Národního památkového ústavu v ulici Odboje je přístupný veřejnosti  každý všední den v 9 až 15 hodin.

Aktuální výstava:
KRNOV – historie, archeologie

 

Od konce října je v prostoru instalována výstava KRNOV – historie, archeologie.
Návštěvníci z Ostravy a okolí tak mají možnost vidět část výsledků archeologických výzkumů poslední doby.
Výstava je věnovaná dějinám města, které z historického hlediska patří v prostoru moravsko-slezského pomezí k těm nejvýznamnějším. Důležitá role při vyprávění jeho dějin připadla archeologickým pramenům. Právě ony přinášejí nové informace o prvopočátcích města, o proměnách veřejných prostranství a komunikací, o sakrálních objektech a opevnění Krnova.

Nedílnou součástí výstavy je stejnojmenná úspěšná publikace.

 

Vstupné

Vstupné na aktuální výstavu je 10 Kč. Objednat lze prohlídku s výkladem, a to pro skupinu o minimálním počtu 10 účastníků. V tomto případě je vstupné 20 Kč na osobu.

V případě zájmu o skupinovou prohlídku se neváhejte objednat na uvedených kontaktech:
724 474 537 nebo 595 133 903