Výstavy

Výstavní prostor ostravského Národního památkového ústavu na adrese Odboje 1 je přístupný veřejnosti  každý všední den v 9 až 17 hodin.

Aktuální výstava:

Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska byla vyvolána soukromou iniciativou i finančními prostředky. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí na náklady státu. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se staly páteří železniční sítě České republiky.

Výzkum publikovaný prostřednictvím dvou samostatných monografií Mgr. Aleny Borovcové, Ph.D., Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda a Kulturní dědictví Severní státní dráhy je zprostředkován formou výstavy, která se zaměřuje zejména na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy. Ta byla po deseti letech provozu prodána soukromé společnosti. Další stavební vývoj je sledován do doby zestátnění obou společností.

Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Samostatný model železniční stanice Český Brod od autora Radka Míšance představuje vědeckou rekonstrukci podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc–Praha v roce 1845. Funkci optického telegrafu a počátky signalizace demonstruje model košového návěstidla.

Připravujeme také komentované prohlídky, termíny uveřejníme zde a také na našem facebooku www.facebook.com/pamatkariostrava

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

 

Výstava je prodloužena do 28. září 2018

Pondělí až pátek
9 až 17 hodin

Informace a termíny komentovaných prohlídek budou zveřejněny zde a na facebooku www.facebook.com/pamatkariostrava

Vstupné

Vstupné na aktuální výstavu je 10 Kč.

V případě komentovaných či skupinových prohlídek je vstupné 20 Kč na osobu.

Publikace, která je nejen katalogem probíhající výstavy, ale také obrazovým průvodcem současného stavu zajímavých drážních budov dochovaných na obou páteřních drahách České republiky.

Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky

Za cenu 125 Kč ke koupi na recepci nebo v knihovně NPÚ, ÚOP v Ostravě