Prodej publikací

Ostravské pracoviště vydává každoročně několik titulů. Kromě tradičního sborníku se soustředí na publikace mapující moderní architekturu a výstupy z historicko-archeologických výzkumů. Metodické centrum průmyslového dědictví dále systematicky zkoumá památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování.

Publikace vydané ostravským pracovištěm NPÚ lze zakoupit v e-shopu NPÚ nebo v knihovně pracoviště na níže uvedené adrese. Většina publikací je k dispozici v českém, vybrané tituly také v anglickém jazyce.

Adresa pracoviště:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje  1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE NAŠEHO PRACOVIŠTĚ:

Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury

Kolektivní monografie věnovaná památkové obnově a historii budovy na ulici Odboje 1941/1 v centru Ostravy, původně postavené pro potřeby Okresního sociálně-zdravotního ústavu a nyní využívané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Tento příklad modernistické architektury byl vystavěn v letech 1931 až 1933 podle soutěžního návrhu architekta Karla Roštíka, projekt dopracoval s architektem Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem a budovu vystavěl stavitel Karel Gajovský z Moravské Ostravy. Nedávná obnova představuje referenční příklad péče o památky moderní architektury. První oddíl knihy obsahuje kapitoly věnované samotné památkové obnově: stavebněhistorickému průzkumu, vzniku projektu a průběhu výstavby z pohledu projektantů, stavebníka i generálního dodavatele, restaurování přednáškové síně i záchraně sochy Směrník. Druhý oddíl se zabývá historií objektu i jeho architektonickými hodnotami, podrobněji seznamuje s iniciátory vzniku budovy, s jejími projektanty i s obdobím válečným, kdy část objektu sloužila gestapu. U hlavního vstupu bylo nyní zřízeno pamětní místo s interaktivní instalací jako připomínka této tragické etapy. Třetí oddíl se věnuje písemným a plánovým dokladům vzniku projektu a výstavby domu mezi lety 1931 až 1933. Závěr tvoří shrnutí, chronologický přehled vývoje budovy a výběrový seznam realizačních firem, podílejících se na památkové obnově objektu v letech 2013 až 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 380 Kč

 

Kulturní dědictví Severní státní dráhy

Publikace Kulturní dědictví Severní státní dráhy následuje způsobem zpracování a zaměřením knihu Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB). Jejich kmenové tratě se staly páteřemi železniční sítě habsburské monarchie i dnešní České republiky. Stavbou tří úseků (Brno-Česká Třebová, Olomouc-Praha a Praha-Děčín) financovaných státem a vycházejících ze stanic soukromé společnosti KFNB, bylo vytvořeno spojení Vídně se Saskem. Publikace zprostředkovává podobu prvních stanic rakouských státních drah i jejich proměny v dalších etapách vývoje, zejména ve vlastnictví Rakouské společnosti státní dráhy. Na historický a stavební vývoj navazuje katalog kulturních památek.

Cena: 170 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom upozornili na uvedenou publikaci:

Leopold a Paul Kupelwieser
Umění - průmysl - architektura


Autoři: Renata Skřebská (vedoucí autorského kolektivu); Miloš Matěj, Irena Korbelářová


Publikace Leopold a Paul Kupelwieser / Umění – Průmysl – Architektura představuje na širším pozadí rozvětvené rodiny Kupelwieserů především klíčové a ojedinělé osobnosti otce malíře Leopolda Kupelwiesera a syna ocelářského manažera Paula Kuperlwiesera, kteří dosáhli, každý ve svém oboru mimořádných výsledků a zanechali výrazné stopy v Ostravě, na Moravě i České republice.
Autoři publikace nás seznamují s výsledky badatelského výzkumu, který předcházel realizaci výstavy a tak jsou poprvé uceleně představena díla Leopolda Kupelwiesera ze sbírek českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství a řady dalších institucí.
Zároveň je představena tvorba autorů, kteří byli jeho blízkými spolupracovníky či žáky, jako byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Pettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler.
Stěžejní část publikace je věnována generálnímu řediteli Vítkovických železáren Paulu Kupelwieserovi, jenž svým příchodem do Vítkovic v roce 1876 přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a započal budovat Nové Vítkovice, které za jeho působení představovaly ve středoevropských poměrech konce 19. století unikátní stavební počin. Nové Vítkovice spojily promyšlenost a provázanost výrobního i sociálního programu. Paul Kupelwieser svými schopnostmi, všeobecným rozhledem, orientací a předvídavostí předstihl dobu.
Součástí publikace je seznam literatury a pramenů, soupis Kupelwieserova díla v České republice atd.  Část věnovaná Paulu Kupelwieserovi poprvé přináší kresebnou rekonstrukci Nových Vítkovic a Továrny na litou ocel budovaných v letech 1876 – 1893 a řadu unikátních dokumentů. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny reprodukcemi, historickými plány a fotografiemi

 

 

 

Úvodní slovo: Jiří Jůza
Autoři: Renata Skřebská (vedoucí autorského kolektivu); Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Počet stran: 118
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým a Archivem Vítkovice a.s., 2016
ISBN 978-80-87405-35-2
Publikace byla vydána u příležitosti výstavy v Domě umění (GVUO) 6. 4. - 5. 6. 2016.

Cena publikace je 310,- Kč

Uvedenou publikaci vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým a Archivem Vítkovice a.s., 2016

Její zakoupení je možné objednávkou na adrese:
info@gvuo.cz
Objednané zboží bude zasláno formou dobírky a v celkové ceně bude zahrnuto poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.