Prodej publikací

Ostravské pracoviště vydává každoročně několik titulů. Kromě tradičního sborníku se soustředí na publikace mapující moderní architekturu a výstupy z historicko-archeologických výzkumů. Metodické centrum průmyslového dědictví dále systematicky zkoumá památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování.

Publikace vydané ostravským pracovištěm NPÚ lze zakoupit v e-shopu NPÚ nebo v knihovně pracoviště na níže uvedené adrese. Většina publikací je k dispozici v českém, vybrané tituly také v anglickém jazyce.

Adresa pracoviště:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje  1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Nově nabízíme k prodeji:

Kostel sv. Martina v Bohušově
Autoři: Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula

Úvodní kapitoly přinášející informace o pravěkém, časně historickém a středověkém osídlení Bohušova a Osoblažska, navazuje výklad o stavebním vývoji kostela, založeného pány z Fulštejna kolem let 1280–1285. Podstatná část publikace je věnována výsledkům archeologického výzkumu širšího areálu kostela a jednotlivým kategoriím nálezů (např. nálezy ze skla, numismatické a jiné). Další část knihy pak pojednává o náhrobních kamenech nalezených v kostele, mezi kterými vyniká renesanční náhrobek světícího biskupa vratislavského Jindřicha Supa z Fulštejna. Závěrečná část náleží problematice restaurování, dokumentace a památkové obnovy kostela.

Cena publikace:  530 Kč

 

Rádi bychom upozornili na uvedenou publikaci:

Leopold a Paul Kupelwieser
Umění - průmysl - architektura


Autoři: Renata Skřebská (vedoucí autorského kolektivu); Miloš Matěj, Irena Korbelářová


Publikace Leopold a Paul Kupelwieser / Umění – Průmysl – Architektura představuje na širším pozadí rozvětvené rodiny Kupelwieserů především klíčové a ojedinělé osobnosti otce malíře Leopolda Kupelwiesera a syna ocelářského manažera Paula Kuperlwiesera, kteří dosáhli, každý ve svém oboru mimořádných výsledků a zanechali výrazné stopy v Ostravě, na Moravě i České republice.
Autoři publikace nás seznamují s výsledky badatelského výzkumu, který předcházel realizaci výstavy a tak jsou poprvé uceleně představena díla Leopolda Kupelwiesera ze sbírek českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství a řady dalších institucí.
Zároveň je představena tvorba autorů, kteří byli jeho blízkými spolupracovníky či žáky, jako byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Pettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler.
Stěžejní část publikace je věnována generálnímu řediteli Vítkovických železáren Paulu Kupelwieserovi, jenž svým příchodem do Vítkovic v roce 1876 přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a započal budovat Nové Vítkovice, které za jeho působení představovaly ve středoevropských poměrech konce 19. století unikátní stavební počin. Nové Vítkovice spojily promyšlenost a provázanost výrobního i sociálního programu. Paul Kupelwieser svými schopnostmi, všeobecným rozhledem, orientací a předvídavostí předstihl dobu.
Součástí publikace je seznam literatury a pramenů, soupis Kupelwieserova díla v České republice atd.  Část věnovaná Paulu Kupelwieserovi poprvé přináší kresebnou rekonstrukci Nových Vítkovic a Továrny na litou ocel budovaných v letech 1876 – 1893 a řadu unikátních dokumentů. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny reprodukcemi, historickými plány a fotografiemi

 

 

 

Úvodní slovo: Jiří Jůza
Autoři: Renata Skřebská (vedoucí autorského kolektivu); Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Počet stran: 118
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým a Archivem Vítkovice a.s., 2016
ISBN 978-80-87405-35-2
Publikace byla vydána u příležitosti výstavy v Domě umění (GVUO) 6. 4. - 5. 6. 2016.

Cena publikace je 310,- Kč

Uvedenou publikaci vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým a Archivem Vítkovice a.s., 2016

Její zakoupení je možné objednávkou na adrese:
info@gvuo.cz
Objednané zboží bude zasláno formou dobírky a v celkové ceně bude zahrnuto poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.