Lednová přednáška ostravského pracoviště pro veřejnost osvětlila práci dendrochronologa

Pozvání tentokrát přijal Ing. Josef Kyncl, nejpovolanější odborník a jeden ze zakladatelů dendrochronologie u nás. Velmi poutavě hovořil o datech vyčtených z letokruhů stromů, o aplikaci a souvislostech získaných informací v praxi, o práci dendrochronologa.

Dendrochronologie je vědecký obor, který v posledních letech rozšiřuje poznání minulosti a slouží jako významný datovací servis pro historiky, archeology, klimatology, pracovníky památkové péče a vulkanology.

Ing. Josef Kyncl v závěru roku vydal a na přednášce dne 19. ledna rovněž představil knihu Letokruhy jako kalendář i záznamník. Zajímavosti z dendrochronologie. Jedná se o vůbec první publikaci u nás věnovanou dendrochronologii. Autor krok za krokem ukazuje, co všechno lze z letokruhů vyčíst a jak se získané údaje aplikují v praxi.

Úvodní část je věnována metodice dendrochronologie. Další část se zaměřuje na dlouhý vývoj letokruhové chronologie, bohatý na zápletky při odhalování skutečnosti, se slepými uličkami, návraty... To knize dodává tón detektivky. Konečným výsledkem je „tunel času“, dnes již přesahující deset tisíc let, otevírající cestu k aplikacím nedávno ještě nemyslitelným.

Významnou, jistě největší část knihy, zabírá ten úsek discipliny, kterým se autor přímo zabývá. Je jím datování dřevěných konstrukcí historických stavebních objektů a dřevěných artefaktů získaných při archeologickém výzkumu, často záchranném, doprovázejícím dnes výstavbu všech nových inženýrských sítí. Není rozhodně náhodou, že v tisícovce již zpracovaných historických objektů se významně uplatňují období dávných stavebních boomů; jednak v čase vrcholné gotiky, u nás počínající dobou Karla IV., a potom v době baroka poloviny 17. až poloviny 18. století. Aktivita autora a dalších pracovníků se v posledních letech postupně přesunovala na východ. Součástí knihy je i kapitola o autorově činnosti při sestavování datovací báze na Ukrajině, jejímž významným zdrojem byly překrásné dřevěné kostelíky.

Zbývající část knihy je věnována dalším aplikacím: rekonstrukci klimatu v rámci mnohatisícileté minulosti a dalších změn, které nalezly svůj odraz v letokruzích stromů. Zvláště zajímavé jsou objevy poměrně nedávné: odraz sopečných erupcí a jejich důsledků v letokruzích, objasňující mnohé archeologické záhady, obdobný zápis pokusných výbuchů jaderných bomb v 50.–60. letech 20. století, synchronizace chronologie letokruhů s chronologií ledovcových jader. Autor nešetří konkrétními ukázkami: erupce vulkánu Santorini, která zničila minojskou civilizaci na Krétě, záhada let 534 až 547, pozoruhodné projevy pádu Tunguzkého meteoritu.