Proměny historické zeleně v Moravskoslezském kraji

Vzdělávání

Srdečně zveme na únorovou přednášku pro veřejnost, na níž specialistka Alena Halamíčková seznámí zájemce s výsledky úprav areálů historické zeleně v Moravskoslezském kraji v uplynulých 25 letech.

Formou komentářů k fotodokumentaci vybraných objektů přiblíží zejména reprezentativní areály. Budou u nich patrné zásadnější změny rehabilitující dříve zanedbané parky a zahrady. Přednášející předvede částečné úpravy areálů v relativně dobře udržovaných objektech. Kromě ukázek kvalitních úprav poukáže také na problematické zásahy a objekty, které na obnovu teprve čekají.

Posluchači dále zjistí, jaké je množství parků a zahrad v kraji, jaká je současná legislativa, problematika obnovy historické zeleně.