Ostravská muzejní noc v duchu první republiky

Netradiční prohlídka

  • Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava ()
  • 9. 6. 2018–10. 6. 2018
  • 18.30–.00
  • zdarma

Také v letošním roce se připojíme k Ostravské muzejní noci.

První republika (1918–1938) – Sto let republiky je letošní jednotící téma pro všechny zapojené subjekty. Tématu jsme přizpůsobili program a v naší prvorepublikové budově se setkáte s architekturou i módou daného období.

Poprvé uvidíte výstavu s deseti roll-upy, které poukáží na vybrané architektonické skvosty 20. a 30. let v kraji.

Rodiče s dětmi jistě v podvečerních hodinách zaujme komentovaná prohlídka výstavy o historii páteřních železničních tratí ČR.

Otevřeno máme až do půlnoci a těšíme se na Vás!

Navíc nabízíme dvě komentované prohlídky v centru Ostravy:

  • 19.00 a 19.30 hodin

Nové Lauby – archeologický výzkum

Komentovaná prohlídka záchranného archeologického výzkumu s Barbarou Marethovou v 19.00 a 19.30 hodin. Parkoviště na rohu ulic Velká a Muzejní (vedle Ostravského muzea).
 

Program Ostravské muzejní noci v budově ostravského pracoviště Národního památkového ústavu:

18.30 až 19.00
Z Vídně na sever

– Komentovaná prohlídka výstavy o historii páteřních železničních tratí ČR pro rodiče a děti s Alenou Borovcovou

K čemu sloužil optický telegraf? Jaké činnosti vykonával na železnici traťový strážník? Ve kterých městech vznikla dvojnádraží Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy? Odpovědi na tyto a další otázky uslyší malí návštěvníci a navíc si mohou odnést papírový model strážního domku vlastní výroby. Určeno pro děti od osmi let.

19.00 až 20.00
Architektura ve službách první republiky

 – přednáška Martina Strakoše s prezentací výstavy

Vznik Československa v říjnu 1918 se vepsal i do architektury. 20. a 30. léta 20. století totiž představují jednu z nejvýraznějších etap jejího vývoje. Republikánská idea se zprvu prolínala s hledáním národního slohu. Na to navázalo usilování o civilnost v architektuře a naplňování jejího sociálního étosu. V úvodní části se budeme věnovat mezinárodním souvislostem. Na to naváže výklad o architektuře uvedeného období na Ostravsku. Kromě zakládajících osobností, jakou byl například Jan Kotěra, budeme hovořit o Josefu Gočárovi, Pavlu Janákovi, Karlu Kotasovi nebo Lubomíru a Čestmíru Šlapetových. Zmíníme přední realizace – školy, nemocnice, rodinné domy, vily, obchodní domy, továrny. Závěr se bude věnovat úspěchům i prohrám památkové péče o architekturu uvedeného období.

20.30 až 21.15
Móda první republiky

 – přednáška Romany Rosové

Jedním z nejvýraznějších rysů prvorepublikového životního stylu byla móda. Každému, kdo někdy viděl některý z filmů pro pamětníky, utkvěla v paměti elegance tehdejšího odívání, jež se neobešlo bez klobouků, rukaviček a luxusních kabelek. Názvy módních salonů jako Podolská, Rosenbaum nebo Roubíček, v nichž si nechávaly šít garderobu tehdejší hvězdy stříbrného plátna, jsou pojmem ještě dnes. Budeme se věnovat základním oděvním součástem, bez nichž žádná žena ani muž nemohli vyjít na ulici, módě pro různou denní dobu i různé příležitosti, proměnám střihů, tvarů a fazon a připomeneme nejen nejdůležitější módní salony, ale i konfekční firmy. Zvláštní pozornost zaměříme i na situaci v meziválečné Moravské Ostravě.
 

22.00 až 22.30
Z Vídně na sever

Komentovaná prohlídka výstavy o historii páteřních železničních tratí ČR s Alenou Borovcovou

První parostrojní železnice habsburské monarchie, Severní dráha císaře Ferdinanda, směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí nákladem státu s cílem propojit všechny rakouské provincie a významné přístavy s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Trati Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se staly páteří železniční sítě České republiky. Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina

 

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz