Komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever

Netradiční prohlídka

  • Odboje 1, Ostrava ()
  • 21. 2. 2018
  • 17.00–18.00
Model výtopny s vodárnou, Zábřeh na Moravě, 1845, autor V. Londin

Komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever s autorkou expozice a souvisejících publikací - Alenou Borovcovou.
Prosíme Vás o rezervaci místa na uvedených kontaktech:
batkova.petra@npu.cz, 724 474 537
+420 595 133 903

Cena: 20 Kč / osoba

Výstava Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky se zaměřuje především na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy.

Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Samostatný model železniční stanice Český Brod od autora Radka Míšance představuje vědeckou rekonstrukci podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc–Praha v roce 1845. Funkci optického telegrafu a počátky signalizace demonstruje model košového návěstidla.
https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/vystavy

Více informací:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Související zprávy

Únorová komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever s autorkou Alenou Borovcovou

29. 1. 2018

Ve středu 21. února v 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever. Expozicí provede autorka výstavy a souvisejících publikací - Alena Borovcová....