Přednáška Význam krajiny pro vesnická památkově chráněná sídla

Vzdělávání

  • Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava
  • 26. 4. 2017
  • 17.00–18.15
  • zdarma

Další přednáška pro veřejnost se uskuteční ve středu 26. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Slova se ujme specialista na lidovou architekturu Tomáš Nitra.

Přednáška se zaměří na vztahy mezi vesnickými sídly a kulturní krajinou na ně bezprostředně navazující. Nastíní typy vesnických sídel a jejich souvislost s uspořádáním orné půdy – plužiny, která zásadním způsobem formuje krajinu extravilánu obcí. Následně se pokusí pojmenovat typy plužin při vesnických památkově chráněných sídlech v Moravskoslezském kraji a zhodnotit jejich význam pro tato sídla. Současně se zamyslí nad tím, zda by tato kulturní krajina neměla být rovněž chráněna.

Kontakt: