Návštěva generální ředitelky NPÚ v Olomouci

V úterý 11. dubna 2017 navštívila olomoucké územní odborné pracoviště generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková, společně se svým náměstkem pro památkou péči Mgr. Martinem Tomáškem, Ph.D.

Cílem setkání se zaměstnanci byla otevřená debata o aktuálních problémech oboru i organizace. V rozpravě byly poskytnuty informace k aktuálnímu směřování vývoje legislativy – nový zákon o státní památkové péči projednávaný Poslaneckou sněmovnou PČR i postavení a vývoj platového ohodnocení zaměstnanců NPÚ. Z vnitřních úkolů byly projednány komplikované vztahy financování a rozpočtování archeologických prací a dále úkoly spojené s evidencí a dokumentací památkového fondu: Základní evidence mobiliárních fondů na objektech spravovaných NPÚ i naplňování Památkového katalogu validními daty.

Návštěvy generální ředitelky na pracovištích spojené s interní diskuzí se zaměstnanci patří k příležitostem, kdy nejvyšší představitel NPÚ může získat nezprostředkovaný náhled na aktuální problémy instituce v rámci celé České republiky, čímž je posilována vnitřní otevřenost vysoce strukturovaného organizačního celku.

NPÚ, ÚOP v Olomouci tuto návštěvu vítá, oceňuje a předpokládá, že by se mohla stát každoroční tradicí.