Kluziště v olomoucké památkové rezevaci

Ve shodě s odborným názorem Památkové inspekce Ministerstva kultury České republiky se olomoucké odborné pracoviště Národního památkového ústavu k záměru zřízení kluziště v prostoru Dolního náměstí vyjádřilo negativně.

Důvodem bylo jednak opakované nedodržování odstupů uvedených v dokumentaci k záměru ve vztahu k objektům národních kulturních památek, Mariánskému sloupu a Jupiterově kašně, jednak příliš velká hmota celé konstrukce, která nenavazuje na objemovou a ani na prostorovou skladbu i prostředí památkové rezervace a dotčených národních kulturních památek a vizuálně je poškozuje.

O samotném záměru zřízení dočasného kluziště v památkové rezervaci lze z pohledu státní památkové péče uvažovat, nikoliv však v navržené hmotově výrazné podobě, která je bohužel podmíněna terénní modelací Dolního náměstí. Pro dané místo a pozici se jedná o nevhodné řešení.