Prodej publikací

Prodej vybrané odborné literatury  (jejím vydavatelem je převážně NPÚ, ÚOP v Olomouci).


K zakoupení

– prodej zajišťuje pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Olomouci:

Vlastimil Staněk, tel. 585 204 134, e-mail: stanek.vlastimil@npu.cz

 • Petrášův palác                                                                              130 Kč
 • Popis Olomouce                                                                            90 Kč
 • Židovské památky Moravy a Slezska                                         200 Kč
 • Hrad Bouzov                                                                                 250 Kč
 • Proměny hradu Bouzova                                                             250 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperka    60 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek okresu Olomouc    100 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce               130 Kč
 • Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov       251 Kč
 • Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov            335 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2011                         100 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2012                         100 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2013                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2014                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2015                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2017                       zdarma
 • Sborník Národního památkového ústavu 2018                       zdarma

Můžete také zakoupit pubikace Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně:

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ:

 • Hospodářský romach Moravy 1740–1918     320 Kč
 • Morava reformace renesance a baroka        280 Kč
 • Živá příroda                                                      230 Kč
 • Literární Morava                                              380 Kč
 • Morava na úsvitě dějin                                    460 Kč
 • Svobodný stát a okupace                                350 Kč