Výzva a pokyny pro autory

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci jednou ročně, nicméně dlouhodobě vydává svůj Sborník s tematickými příspěvky. V letošním roce bylo rozhodnuto o inovaci konceptu Sborníku se zaměřením na zlepšení grafické podoby, atraktivnosti příspěvků i struktury obsahu. Proto byla ustanovena redakční rada, zpracován koncept změn ve vydávání a definována přesná pravidla pro odměňování.

Přednostně je prostor ve Sborníku určen pracovníkům v NPÚ ÚOP v Olomouci, nicméně není uzavřen ani autorům, kteří svůj příspěvek zaměří na oblast památkové péče v Olomouckém kraji (podrobněji v Konceptu úprav v příloze).

Termín odevzdání příspěvků do Sborníku 2017 pro autory zatím ještě není pevně stanoven, ale odborný článek je možno kdykoli předat k rukám pana Vlastimila Staňka.

Příspěvky jsou honorované částkou 2.000 Kč za autorský arch (20 NS), obrazová dokumentace není honorována, nejsou honorovány výstupy grantové činnosti (DKRVO, NAKI apod.). Redakční rada má právo příspěvek odmítnout. K technickým podrobnostem o formě odevzdávaných příspěvků se obracejte na pana Vlastimila Staňka.

Snaha redakční rady i vydavatele Sborníku přijde vniveč, pokud nebude naplněn kvalitním obsahem. Proto nám, prosím, pomozte, aby se Sborník našeho pracoviště stal hodnotným a atraktivním šiřitelem aktuálních informací o památkové péči v našem kraji.