Pokyny pro autory časopisu Památky

Recenzovaný odborný časopis Památky se zaměřuje na kulturně zainteresovanou odbornou veřejnost s cílem podnítit odbornou diskuzi a silněji propagovat myšlenku ochrany památek v jednotlivých regionech České republiky a zvýšit povědomí o potřebě aktivit památkové péče jako nástroje zodpovědného zacházení s kulturním dědictvím.

Časopis nabízí prostor k odborné diskusi všem autorům, kteří se zabývají památkami, ať už působí na univerzitách, ve výzkumných organizacích, v paměťových institucích, na památkových úřadech nebo ve správě budov, jako urbanisté, architekti, stavební historici, restaurátoři nebo vlastníci památek v Olomouckém kraji.

Odborný článek je možno kdykoli předat k rukám pana Vlastimila Staňka. Uzávěrka pro první číslo je 14. února 2022.

Redakční rada má právo příspěvek odmítnout. 

Snaha redakční rady i vydavatele časopisu přijde vniveč, pokud nebude naplněn kvalitním obsahem. Proto nám, prosím, pomozte, aby se toto společné periodikum olomouckého a ostravského pracoviště (Morava a Slezsko) stalo hodnotným a atraktivním šiřitelem aktuálních informací o památkové péči v našem kraji.