Sídlo pracoviště

Územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci sídlí na Horním náměstí číslo 25 v Olomouci v Petrášově paláci, tedy v centru městské památkové rezervace.

Dvoupatrový nárožní dům palácového typu se šestiosou barokní fasádou a středním dvorem stojí na místě dvou středověkých staveb, z nichž se dochovaly gotické sklepy a zdivo v hmotě hlavní budovy. Do dnešní barokní podoby byl přestavěn v první třetině 18. století svobodnou paní Annou Marií Petrášovou. Jde o vynikající ukázku měšťanského paláce, který je se sousedním domem spojen třemi řadami prampouchů nad sebou; na vnitřním dvoře jsou dochované renesanční arkády. V roce 2014 byly kamenné a štukové prvky fasády včetně nátěru restaurovány tak, aby byla dodržena barevnost vycházející z předchozího stavebněhistorického průzkumu.